Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ː˧˩˧ zaː˧˥tʂaː˧˩˨ ja̰ː˩˧tʂaː˨˩˦ jaː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaː˧˩ ɟaː˩˩tʂa̰ːʔ˧˩ ɟa̰ː˩˧

Động từ

sửa

trả giá

  1. Đền bù lại.
    Không trả giá cho kẻ xâm lược rút lui.
  2. Tiêu phí sức lựctiền tài.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa