Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
waːn˧˥ hə̤ːn˨˩wa̰ːŋ˩˧ həːŋ˧˧waːŋ˧˥ həːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
wan˩˩ həːn˧˧wa̰n˩˧ həːn˧˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

oán hờn

  1. Uất ứcoán giận sâu sắc, nung nấu trong lòng.
    oán hờn kẻ bán nước
    ánh mắt oán hờn

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Oán hờn, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam