Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
waːn˧˥ hə̤ːn˨˩wa̰ːŋ˩˧ həːŋ˧˧waːŋ˧˥ həːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
wan˩˩ həːn˧˧wa̰n˩˧ həːn˧˧

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

oán hờn

  1. Uất ứcoán giận sâu sắc, nung nấu trong lòng.
    oán hờn kẻ bán nước
    ánh mắt oán hờn

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa
  • Oán hờn, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam