Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
waːn˧˧ ho̤n˨˩waːŋ˧˥ hoŋ˧˧waːŋ˧˧ hoŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
wan˧˥ hon˧˧wan˧˥˧ hon˧˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

oan hồn

  1. Hồn người chết oan (cũ).

Dịch sửa

Tham khảo sửa