Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kam˧˧ hə̤ːn˨˩kam˧˥ həːŋ˧˧kam˧˧ həːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kam˧˥ həːn˧˧kam˧˥˧ həːn˧˧

Động từ

sửa

căm hờn

  1. Căm giậnoán hờn sâu sắc.

Tham khảo

sửa