Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈnoʊ.tə.bəl]

Tính từSửa đổi

notable /ˈnoʊ.tə.bəl/

  1. Có tiếng, trứ danh.
  2. Đáng kể, đáng chú ý.
  3. (Từ cổ,nghĩa cổ) Tần tảo.

Danh từSửa đổi

notable /ˈnoʊ.tə.bəl/

  1. Ngườidanh vọng, ngườiđịa vị uy quyền.
  2. Thân hào, nhân sĩ.

Thành ngữSửa đổi

  • Assembly of Notables: Hội đồng nhân sĩ (họp trong tình trạng khẩn cấp).

Tham khảoSửa đổi