Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲu˧˧ ɲɨə̰ʔk˨˩ɲu˧˥ ɲɨə̰k˨˨ɲu˧˧ ɲɨək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲu˧˥ ɲɨək˨˨ɲu˧˥ ɲɨə̰k˨˨ɲu˧˥˧ ɲɨə̰k˨˨

Tính từ

sửa

nhu nhược

  1. Mềm yếu, thiếu cương quyết.
    Thái độ nhu nhược.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa