Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
me̤m˨˩ iəw˧˥mem˧˧ iə̰w˩˧mem˨˩ iəw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mem˧˧ iəw˩˩mem˧˧ iə̰w˩˧

Tính từ sửa

mềm yếu

  1. Thiếu tinh thần đấu tranh, ý chí cương quyết.

Dịch sửa

Tham khảo sửa