Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwiə̤n˨˩ŋwiəŋ˧˧ŋwiəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwiən˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nguyền

  1. Rủa, nói lên điều mình mong muốn người ta sẽ gặp tai nạn.
  2. Như nguyện
    Đã nguyền hai chữ đồng tâm,.
    Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai (Truyện Kiều)

Tham khảo sửa