Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwiə̰ʔn˨˩ŋwiə̰ŋ˨˨ŋwiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwiən˨˨ŋwiə̰n˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nguyện

  1. Cầu xin, mong muốn.
    Nguyện hy sinh cho Tổ quốc.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa