Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwiən˧˧ŋwiəŋ˧˥ŋwiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwiən˧˥ŋwiən˧˥˧

Từ nguyên

sửa

Phiên âm Hán-Việt của .

Danh từ

sửa

Nguyên

  1. (sử) Nhà Nguyên, một triều đại Mông Cổ.
  2. Một họ nữ.

Dịch

sửa

Xem thêm

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)