Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɛʔɛw˧˥ŋɛw˧˩˨ŋɛw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɛ̰w˩˧ŋɛw˧˩ŋɛ̰w˨˨

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nghẽo

  1. Ngựa tồi.

Tham khảo sửa