Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈnæʃ.nəl]

Tính từSửa đổi

national /ˈnæʃ.nəl/

 1. (Thuộc) Dân tộc.
  the national liberation movement — phong trào giải phóng dân tộc
 2. (Thuộc) Quốc gia.
  the national assembly — quốc hội
  the national anthem — quốc ca

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

national (thường) số nhiều /ˈnæʃ.nəl/

 1. Kiều dân, kiều bào.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực national
/na.sjɔ.nal/
nationaux
/na.sjɔ.nɔ/
Giống cái nationale
/na.sjɔ.nal/
nationales
/na.sjɔ.nal/

national

 1. Xem nation.
  Front national — mặt trận dân tộc
  Territoire national — lãnh thổ quốc gia
  Assemblée nationale — Quốc hội
  fête nationale — quốc khánh
  hymne national — quốc ca

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi