Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈnæʃ.nəl/
  Hoa Kỳ

Tính từ

sửa

national /ˈnæʃ.nəl/

 1. (Thuộc) Dân tộc.
  the national liberation movement — phong trào giải phóng dân tộc
 2. (Thuộc) Quốc gia.
  the national assembly — quốc hội
  the national anthem — quốc ca

Thành ngữ

sửa

Danh từ

sửa

national (thường) số nhiều /ˈnæʃ.nəl/

 1. Kiều dân, kiều bào.

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực national
/na.sjɔ.nal/
nationaux
/na.sjɔ.nɔ/
Giống cái nationale
/na.sjɔ.nal/
nationales
/na.sjɔ.nal/

national

 1. Xem nation
  Front national — mặt trận dân tộc
  Territoire national — lãnh thổ quốc gia
  Assemblée nationale — Quốc hội
  fête nationale — quốc khánh
  hymne national — quốc ca

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa