Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈneɪ.ʃən/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

nation /ˈneɪ.ʃən/

  1. Dân tộc.
  2. Nước, quốc gia.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /na.sjɔ̃/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
nation
/na.sjɔ̃/
nations
/na.sjɔ̃/

nation gc /na.sjɔ̃/

  1. Dân tộc.
  2. Quốc gia.
    Organisation des Nations Unies — Liên Hiệp Quốc

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa