Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Pháp (Paris)  [nɛtʁ]   Canada (Montréal)  [naɪ̯tʀ] (Không chính thức)

Nội động từSửa đổi

naître nội động từ /nɛtʁ/

 1. Sinh ra.
  Cet enfant naît d’une famille pauvre — em nhỏ này sinh ra trong một gia đình nghèo
 2. Mọc ra, nở ra.
  Les fleurs naissent au printemps — hoa nở về mùa xuân
 3. Bắt nguồn.
  Le Fleuve Rouge naît en Chine — sông Hồng bắt nguồn ở Trung Quốc
  être innocent comme l’enfant qui vient de naître — trong trắng+ hoàn toàn vô tội
  faire naître — gây ra
  je l’ai vu naître — tôi biết nó từ lúc còn nhỏ
  naître de — sinh ra từ, do... mà có
  son pareil est à naître — chưa ai sánh kịp ông ta

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi