Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨək˧˥ ɗoj˧˧nɨə̰k˩˧ ɗoj˧˥nɨək˧˥ ɗoj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨək˩˩ ɗoj˧˥nɨə̰k˩˧ ɗoj˧˥˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nước đôi

  1. Lưỡng lự, không dứt khoát, không phân minh.
    Thái độ nước đôi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa