Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fən˧˧ mïŋ˧˧fəŋ˧˥ mïn˧˥fəŋ˧˧ mɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fən˧˥ mïŋ˧˥fən˧˥˧ mïŋ˧˥˧

Định nghĩa sửa

phân minh

  1. Rõ ràngdứt khoát.
    Tính tiền nong cho phân minh.

Dịch sửa

Tham khảo sửa