Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨək˧˥ ɗə̤ːj˨˩nɨə̰k˩˧ ɗəːj˧˧nɨək˧˥ ɗəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨək˩˩ ɗəːj˧˧nɨə̰k˩˧ ɗəːj˧˧

Từ tương tự

sửa

Định nghĩa

sửa

nước đời

  1. Bước khó khăn gian khổ trong cuộc sống.
    Nước đời lắm nỗi lạ lùng khắt khe (Truyện Kiều)

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa