Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
núi lửa

Danh từ sửa

núi lửa

  1. Ngọn núi mà thường xuyên phun dung nhamkhí núi lửa.

Dịch sửa