Tiếng ViệtSửa đổi

Động từSửa đổi

nói dối: chủ tâm nói cái gì đó không đúng

DịchSửa đổi