Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̰ʔk˨˩ ɗḭ̈ʔŋ˨˩ma̰k˨˨ ɗḭ̈n˨˨mak˨˩˨ ɗɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mak˨˨ ɗïŋ˨˨ma̰k˨˨ ɗḭ̈ŋ˨˨

Tính từ

sửa

mặc định

  1. Được quy định sẵn, sẽ mặc nhiên được sử dụng khi không có sự can thiệp từ bên ngoài.
    Màu đỏ là màu mặc định của các hình tròn trong phần mềm này.

Dịch

sửa

Danh từ

sửa

mặc định

  1. Trạng thái được quy định sẵn, khi không có sự can thiệp nào khác từ bên ngoài.
    Theo mặc định, tất cả các hình tròn đều có màu đỏ trong phần mềm này.

Dịch

sửa