Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kaːn˧˧ tʰiə̰ʔp˨˩kaːŋ˧˥ tʰiə̰p˨˨kaːŋ˧˧ tʰiəp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaːn˧˥ tʰiəp˨˨kaːn˧˥ tʰiə̰p˨˨kaːn˧˥˧ tʰiə̰p˨˨

Động từ sửa

can thiệp

  1. Dự vào việc của người khác nhằm tác động đến theo mục đích nào đó.
    Thấy chuyện bất bình thì can thiệp.
    Can thiệp vào nội bộ của nước khác.
    Can thiệp vũ trang (can thiệp bằng hành động vũ trang vào nước khác).

Dịch sửa

Tham khảo sửa