Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̤ːn˨˩ a̰jŋ˧˩˧maːŋ˧˧ an˧˩˨maːŋ˨˩ an˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maːn˧˧ ajŋ˧˩maːn˧˧ a̰ʔjŋ˧˩

Danh từ Sửa đổi

màn ảnh

  1. Tấm vải trắng căng ra để chiếu hình ảnh lên.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi