Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̤ːn˨˩ a̰jŋ˧˩˧maːŋ˧˧ an˧˩˨maːŋ˨˩ an˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maːn˧˧ ajŋ˧˩maːn˧˧ a̰ʔjŋ˧˩

Danh từ

sửa

màn ảnh

  1. Tấm vải trắng căng ra để chiếu hình ảnh lên.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa