Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈlɑɪ.ˌbrɛr.i/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

library (số nhiều libraries)

 1. Thư viện, phòng đọc sách.
  circulating library — thư viện lưu động
  free library — thư viện công cộng
  public library — thư viện công cộng
  reference library — thư viện tra cứu
  universal library — thư viện toàn văn
 2. Tủ sách.
 3. Loại sách (có liên quan về nội dung, đóng bìa giống nhau).

Tham khảo sửa