Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lom˧˥ ɗom˧˥lo̰m˩˧ ɗo̰m˩˧lom˧˥ ɗom˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lom˩˩ ɗom˩˩lo̰m˩˧ ɗo̰m˩˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

lốm đốm

  1. Rải rác trên bề mặt những chấm, những vệt màu to nhỏ, không đều nhau.
    Trời lốm đốm sao.
    Tóc lốm đốm bạc.

Tham khảo sửa