Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̰ʔjk˨˩la̰t˨˨lat˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lajk˨˨la̰jk˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

lạch

  1. Dòng nước nhỏ.
    Đưa nước vào lạch để tưới vườn.

Tham khảo sửa