Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

lếch

  1. sắt.