Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
li˧˥ lwə̰ʔn˨˩lḭ˩˧ lwə̰ŋ˨˨li˧˥ lwəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
li˩˩ lwən˨˨li˩˩ lwə̰n˨˨lḭ˩˧ lwə̰n˨˨

Danh từ Sửa đổi

lý luận

  1. Tổng kếthệ thống những kinh nghiệm của loài người, phát sinh từ thực tiễn, để chi phối và cải biến thực tiễn.
    Lý luận đi đôi với thực tiễn.
  2. Những kiến thức được khái quát và hệ thống hoá trong một lĩnh vực nào đó (nói tổng quát).
    Lý luận khoa học tự nhiên.

Động từ Sửa đổi

lý luận

  1. (Khẩu ngữ) Nói lý luận, giải thích bằng lý luận (thường hàm ý chê).
    Chỉ giỏi lý luận.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi