Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̤ːj˨˩ laʔaj˧˥ləːj˧˧ laːj˧˩˨ləːj˨˩ laːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːj˧˧ la̰ːj˩˧ləːj˧˧ laːj˧˩ləːj˧˧ la̰ːj˨˨

Danh từ sửa

lời lãi

  1. Lãi nói chung.

Dịch sửa

Tham khảo sửa