Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xa̰jŋ˧˩˧kʰan˧˩˨kʰan˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xajŋ˧˩xa̰ʔjŋ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

khảnh

  1. Nói ăn ít và có ý kén chọn thức ăn.
    Ăn khảnh.

Dịch sửa

Tham khảo sửa