Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

  Xác định Bất định
Số ít intrige intrigen
Số nhiều intriger intrigene

intrige

  1. Sự tạo mối bất hòa để mưu lợi.
    Ved intriger klarte han å mistenkeliggjøre sin konkurrent.
  2. Tình tiết của bản kịch, bài văn. . .
    Romanen hadde en enkel intrige.

Tham khảoSửa đổi