Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /fy.ʁjø/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực furieux
/fy.ʁjø/
furieux
/fy.ʁjø/
Giống cái furieuse
/fy.ʁjøz/
furieuses
/fy.ʁjøz/

furieux /fy.ʁjø/

 1. Giận điên người, điên tiết.
 2. Hung dữ, dữ tợn.
  Un tigre furieux — con hổ hung dữ
  Regard furieux — cái nhìn dữ tợn
 3. Dữ dội, mãnh liệt.
  Combat furieux — cuộc chiến đấu dữ dội
  Une passion furieuse — dục vọng mãnh liệt
  Une furieuse faim — cơn đói dữ dội

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa