Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

fille

 1. Con gái.
 2. Cô gái.
 3. Bà cô.
 4. Gái điếm.

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
fille
/fij/
filles
/fij/

fille gc /fij/

 1. Con gái.
  Fille cinée — con gái đầu lòng
  Jeune fille — thiếu nữ
  Elle ne s’est jamais mariée, mais elle n'est plus file — cô ta chưa hề lấy chồng nhưng không còn con gái nữa
  Une file du Viêtnam — người con gái đất Việt
 2. (Văn học) Con đẻ.
  La misère fille du colonianisme — sự nghèo đói, con đẻ của chủ nghĩa thực dân
 3. (Nghĩa xấu) Gái đĩ.
  Fréquenter les filles — đi lại với gái đĩ, đi chơi đĩ
 4. Người hầu gái, phục vụ.
  Fille d’auberge — cô phục vụ quán ăn
  Fille de service — người hầu gái
  Fille d’honneur — thể nữ
  fille d’Eve — (đùa) phụ nữ, đàn bà
  filles de france — (sử học) công chúa nước Pháp
  fille de la charité — bà phước
  filles de la nuit — sao, tinh tú
  fille mère — gái chửa hoang
  fille publique; filles de joie; fille perdue; fille des rues — gái đĩ
  fille repentie — gái đĩ cải tạo
  grande fille — con gái dậy thì

Tham khảo sửa