Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːj˧˧ so˧˥ʂaːj˧˥ ʂo̰˩˧ʂaːj˧˧ ʂo˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːj˧˥ ʂo˩˩ʂaːj˧˥˧ ʂo̰˩˧

Danh từ sửa

sai số

  1. Hiệu số giữa trị số đúngtrị số gần đúng.
    Sai số trong điều tra, thống kê.
    Sai số cho phép.

Dịch sửa

Tham khảo sửa