Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

ensillar

  1. (Cưỡi ngựa?) Lên yên.

Chia động từSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi