Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Động từSửa đổi

ensillo

  1. Ngôi thứ nhất thì hiện tại của ensillar.

Chia động từSửa đổi