Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Động từSửa đổi

ensillado (từ vô định của ensillar)

  • đồng tính từ quá khứ của ensillar.