Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈɛ.nə.mi]

Danh từSửa đổi

enemy /ˈɛ.nə.mi/

  1. Kẻ thù, kẻ địch, địch thủ; quân địch, tàu địch.
    to be one's own enemy — tự mình làm hại mình
  2. (Thông tục) Thì giờ.
    how goes the enemy? — mấy giờ rồi?
    to kill the enemy — giết thì giờ

Thành ngữSửa đổi

Tính từSửa đổi

enemy /ˈɛ.nə.mi/

  1. Của địch, thù địch.

Tham khảoSửa đổi