Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zu˧˧ mṵʔk˨˩ju˧˥ mṵk˨˨ju˧˧ muk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟu˧˥ muk˨˨ɟu˧˥ mṵk˨˨ɟu˧˥˧ mṵk˨˨

Động từ

sửa

du mục

  1. Chăn nuôi không cố định, thường đưa bầy gia súc đến nơi có điều kiện thích hợp, sau một thời gian lại đi.
    Dân du mục.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa