Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh denarius.

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
dinero dineros

dinero

 1. Tiền, tiền tệ.
 2. Sự giàu có, sự giàu sang.

Đồng nghĩaSửa đổi

tiền
 • billullo (Argentina, Uruguay)
 • biyuya gc (Argentina, Uruguay)
 • chenchén (Panama)
 • chimbilín (Panama)
 • cobre (Argentina, Uruguay)
 • cuartos số nhiều (Argentina, Uruguay)
 • fasules số nhiều (Argentina, Uruguay)
 • feria (Bắc Mexico)
 • fierro (Mexico)
 • guita (Argentina, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay)
 • lana (Argentina, Mexico, Peru, Uruguay)
 • luz gc (Bolivia, Mexico)
 • maney (Tây Ban Nha)
 • mangos số nhiều (Argentina, Uruguay)
 • manteca gc (Tây Ban Nha)
 • morlacos số nhiều (Argentina, Uruguay)
 • mosca (Argentina, Tây Ban Nha, Uruguay)
 • pachocha (Mexico)
 • pasta gc (Argentina, Mexico, Tây Ban Nha, Uruguay)
 • patacones số nhiều (Argentina, Uruguay)
 • pelas gc số nhiều (Tây Ban Nha)
 • pisto (Argentina, Honduras, Uruguay)
 • plata gc (Panama, Tây Ban Nha)
 • reales số nhiều (Argentina, Panama, Uruguay)
 • rupias gc số nhiều (Argentina, Uruguay)
 • teca gc (Argentina, Uruguay)
 • tela gc (Argentina, Tây Ban Nha, Uruguay)
 • tela marinera gc (Tây Ban Nha)
 • torbelo (Argentina, Uruguay)
 • varos số nhiều (Mexico)
 • vento (Argentina, Uruguay)
 • verdes số nhiều (Tây Ban Nha)
 • villegas gc số nhiều (Peru)

Từ dẫn xuấtSửa đổi