Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˌkɑːn.təm.ˈpleɪ.ʃən/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

contemplation /ˌkɑːn.təm.ˈpleɪ.ʃən/

 1. Sự ngắm, sự thưởng ngoạn.
 2. Sự trầm ngâm, sự lặng ngắm.
  deep in contemplation — trầm ngâm
 3. Sự dự tính, sự dự định, sự liệu trước, sự chờ đợi (một việc gì).
  to have something in contemplation — dự định làm một việc gì

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /kɔ̃.tɑ̃.pla.sjɔ̃/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
contemplation
/kɔ̃.tɑ̃.pla.sjɔ̃/
contemplations
/kɔ̃.tɑ̃.pla.sjɔ̃/

contemplation gc /kɔ̃.tɑ̃.pla.sjɔ̃/

 1. Sự ngắm nghía, sự lặng ngắm.
 2. Sự ngẫm nghĩ, sự trầm tư mặc tưởng.
 3. (Tôn giáo) Sự nhập định.

Tham khảo

sửa