Tiếng ViệtSửa đổi

Động từSửa đổi

cho rằng

  1. Xem một việc nào đó là đúng hay sai mà không biết chắc chắn.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi