Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋiʔi˧˥ za̤ŋ˨˩ŋi˧˩˨ ʐaŋ˧˧ŋi˨˩˦ ɹaŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋḭ˩˧ ɹaŋ˧˧ŋi˧˩ ɹaŋ˧˧ŋḭ˨˨ ɹaŋ˧˧

Động từSửa đổi

xem như

  1. Xem tưởng tượng