Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̰ʔjk˨˩ʨḛt˨˨ʨəːt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨek˨˨ʨḛk˨˨

Động từ sửa

chệch

  1. Hành động làm lệch đường đi của cái gì đó.
  2. Làm thục một cái gì đó.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)