Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̤ŋ˨˩ ʨḭʔt˨˩ʨaŋ˧˧ ʨḭt˨˨ʨaŋ˨˩ ʨɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨaŋ˧˧ ʨit˨˨ʨaŋ˧˧ ʨḭt˨˨

Tính từ sửa

chằng chịt

  1. Đan chéo vào nhau dày đặc không theo hàng lối, trật tự nào.
    Dây thép gai chằng chịt .
    Mặt rỗ chằng chịt .
    Mối quan hệ chằng chịt.

Tham khảo sửa