Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /sɛ.ˈseɪ.ʃən/

Danh từSửa đổi

cessation /sɛ.ˈseɪ.ʃən/

  1. Sự dừng, sự ngừng, sự đình, sự chấm dứt.
    cessation of hostilities — sự đình chiến

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /sɛ.sa.sjɔ̃/

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
cessation
/sɛ.sa.sjɔ̃/
cessations
/sɛ.sa.sjɔ̃/

cessation gc /sɛ.sa.sjɔ̃/

  1. Sự thôi; sự đình.
    Cessation des hostilités — sự đình chiến

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi