Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓiə̰w˧˩˧ zɨəŋ˧˧ɓiəw˧˩˨ jɨəŋ˧˥ɓiəw˨˩˦ jɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓiəw˧˩ ɟɨəŋ˧˥ɓiə̰ʔw˧˩ ɟɨəŋ˧˥˧

Động từ

sửa

biểu dương

  1. Công khai khen ngợi (người tốt, việc tốt) cho mọi người biết.
    biểu dương tinh thần tương thân tương ái
  2. Phô bày cái mạnh của mình để gây tin tưởng hoặc gây thanh thế.
    cuộc diễu hành biểu dương lực lượng

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa
  • Biểu dương, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam