Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːn˧˧ ɗə̤w˨˩ɓaːŋ˧˥ ɗəw˧˧ɓaːŋ˧˧ ɗəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːn˧˥ ɗəw˧˧ɓaːn˧˥˧ ɗəw˧˧

Danh từ

sửa

ban đầu

  1. Lúc mới bắt đầu, buổi đầu.
    Ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Tính từ

sửa

ban đầu

  1. Khi mới bắt đầu, buổi đầu.
    Tốc độ ban đầu.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa