Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ɪ.ˈnɪ.ʃəl/

  Hoa Kỳ  [ɪ.ˈnɪ.ʃəl]

Tính từSửa đổi

initial /ɪ.ˈnɪ.ʃəl/

 1. Ban đầu, đầu.
 2. (Ngôn ngữ học) Ở đầu.

Danh từSửa đổi

initial /ɪ.ˈnɪ.ʃəl/

 1. Chữ cái đầu tiên (của một từ).
 2. (Số nhiều) Tên họ viết tắt.

Ngoại động từSửa đổi

initial ngoại động từ /ɪ.ˈnɪ.ʃəl/

 1. Ký tắt vào; viết tắt tên vào.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /i.ni.sjal/

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực initial
/i.ni.sjal/
initiaux
/i.ni.sjɔ/
Giống cái initiale
/i.ni.sjal/
initiales
/i.ni.sjal/

initial /i.ni.sjal/

 1. Đầu, ban đầu, khởi đầu.
  Lettre initiale — (ngôn ngữ học) chữ cái đầu
  Etat initial — trạng thái ban đầu
  Vitesse initiale — (cơ khí, cơ học) vận tốc ban đầu
  Cellules initiales — (thực vật học) tế bào khởi đầu

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
initial
/i.ni.sjal/
initiaux
/i.ni.sjɔ/

initial gc /i.ni.sjal/

 1. Chữ cái đầu (của một từ).

Tham khảoSửa đổi