Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓat˧˥ ɓɛ̰˧˩˧ɓa̰k˩˧ ɓɛ˧˩˨ɓak˧˥ ɓɛ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓat˩˩ ɓɛ˧˩ɓa̰t˩˧ ɓɛ̰ʔ˧˩

Động từ sửa

bắt bẻ

  1. Vặn vẹo, làm khó dễ, vạch tìm chỗ thiếu sót để vặn hỏi, buộc phải thừa nhận.
    Bắt bẻ từng câu từng chữ.
    Không thể nào bắt bẻ được.

Tham khảo sửa