Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩˧˥ zeʔe˧˥laːm˧˧ kʰɔ̰˩˧ je˧˩˨laːm˨˩ kʰɔ˧˥ je˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧˩˩ ɟḛ˩˧laːm˧˧˩˩ ɟe˧˩laːm˧˧ xɔ̰˩˧ ɟḛ˨˨

Động từ sửa

  1. Xem khó dễ

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa